Anunt – Concurs Restaurator


Memorialul “Nicolae Bălcescu”, Comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de restaurator debutant şi a unui post de restaurator gradul I

Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Mai multe detalii si regulamentul in documentul atasat.